info@nature.bu.gov.mn      (+976) 7034-3322

Алсын хараа 2050


Image

Ерөнхий сайдын ажлын алба, ЗГХЭГ, Удирдлагын академи, аймгийн ЗДТГ хамтран зохион байгуулж байгаа “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилго, зорилт сэдэвт цахим болон танхимын cургалтанд хамрагдлаа.

Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого нь 9 суурь зорилго, хөгжлийн 50 зорилттой бөгөөд 2020-2030 он, 2031-2040 он, 2041-2050 он гэсэн 3 үе шаттайгаар зорилт тус бүрийн үйл ажиллагааны чиглэлийг төлөвлөж, эхний үе шат болох "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ыг хэрэгжүүлж, сурталчлан таниулж байна.

"Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ын хүрээнд Хот хөдөөгийн сэргэлт, Боомтын сэргэлт, Төрийн бүтээмжийн сэргэлт, Ногоон хөгжлийн сэргэлт, Аж үйлдвэржилтийн сэргэлт, Эрчим хүчний сэргэлт зэрэг зургаан асуудлыг тусган хэрэгжүүлж байгаа юм.

  Байршил

Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

  Холбоо барих
  Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Хаяг: Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Утас : (+976) 7034-3322
И-мэйл : info@nature.bu.gov.mn
Цагийн хуваарь : 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00