info@nature.bu.gov.mn      (+976) 7034-3322

Ус, рашаан,ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах


Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр:

Ажлын 15 хоногт багтааж дүгнэлт гаргана.

Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс:

1.Ус ашиглахыг хүссэн хүсэлтдээ хоногт ашиглах усны хэмжээ, зориулалт, техник эдийн засгийн үзүүлэлт, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан дүгнэлтүүдийг хавсаргасан байна.

2.Төрийн сан банкны 100040013402 дансанд үйлчилгээний хөлс 50 000 төгрөгийг шилжүүлж хуулгыг хавсаргана. 

Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

1.Албан хүсэлт

2.Ашиглах усны эх үүсвэр, эсхүл рашааны эх булаг, түүний байршлыг харуулсан зураг;

3.Ус, рашааны нөөц, чанар, найрлагыг тогтоосон хайгуул, судалгааны тайлан, ашиглах боломжит нөөцийн талаарх дүгнэлт;

  4.Хоногт ашиглах усны хэмжээ, зориулалт;

  5.Барилга  байгууламжийн зураг, төсөл;

  6.Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, техник, эдийн засгийн үзүүлэлт;

 

  7.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын  үнэлгээний тайлан, дүгнэлт.

Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтний нэр, утасны дугаар:

Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Усны нөөцийн ашиглалт, хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Баяржаргал

  99216988

jagaa_1030@yahoo.com

  Байршил

Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

  Холбоо барих
  Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Хаяг: Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Утас : (+976) 7034-3322
И-мэйл : info@nature.bu.gov.mn
Цагийн хуваарь : 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00