info@nature.bu.gov.mn      (+976) 7034-3322

Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал


Шийдвэрлэх хугацаа 

Ажлын 14 хоног 

Үйлчилгээ авахад анхаарах зүйл:

-Өргөдөл, хүсэлт болон холбогдох материалыг E-Mongolia.mn төрийн цахим үйлчилгээнд хандан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт ирүүлнэ.

Үйлчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

1.Өргөдөл, хүсэлт

            Өргөдөл, хүсэлтэд дараах мэдээллийг тусгана.

            1.1.Захиалагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр:

            1.2.Худаг /цооног/ гаргах мэргэжлийн байгууллага:

            1.3.Худаг /цооног/-ийн ангилал: Инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах, цооног гаргах, уст цэгийг сэргээн засварлах, бусад

            1.4.Худаг /цооног/ гаргах байршил: ........

                                                 Хаяг: ..........

            1.5.Өрөмдлөгийн машин механизм, өрөмдөх арга, техник хэрэгсэл: ..

            1.6.Худаг /цооног/-ийн гүн: .....

            1.7.Зориулалт:

2. Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ

3. Газрын кадастрын зураг

4. Уст цэгийн координат тодорхойлсон дүгнэлт

 

Үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжилтний нэр, утасны дугаар:

Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Усны нөөц ашиглалт, хамгаалалт, төрийн бус байгууллага, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Д.Нэмэхбаяр, утас: 99101224

  Байршил

Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

  Холбоо барих
  Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Хаяг: Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Утас : (+976) 7034-3322
И-мэйл : info@nature.bu.gov.mn
Цагийн хуваарь : 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00