info@nature.bu.gov.mn      (+976) 7034-3322

Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл


Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр:

Ажлын 14 хоногт 

Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс:

-Худгийн мэдээлэл гэдэгт тухайн шинээр гаргах гэж буй худгийн ойролцоо гүний худаг, уст цэг байгаа эсэх талаарх мэдээллийг тусгасан байна.

-Ус хэрэглэгч ашиглалтын зориулалтыг өөрчлөх, зөвшөөрөлгүйгээр цооног өрөмдөх, худаг гаргах, суваг шуудуу татахыг хориглоно.

Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

1.Өргөдөл

2.Ус хэрэглэх зориулалт, тоо хэмжээ;

3. Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн бичгийн хуулбар

4.Багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлын тэмдэглэл,

5.Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

6.Худгийн мэдээлэл 

Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтний нэр, утасны дугаар:

Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын усны нөөцийн ашиглалт, хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Баяржаргал

99216988

jagaa_1030@yahoo.com.com

  Байршил

Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

  Холбоо барих
  Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Хаяг: Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Утас : (+976) 7034-3322
И-мэйл : info@nature.bu.gov.mn
Цагийн хуваарь : 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00