info@nature.bu.gov.mn      (+976) 7034-3322

Танилцуулга


Булган аймгийн Засаг даргын 2009 оны 51-р тоот захирамжаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар,Засгийн газрын 2013 оны 146 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын А/236 тоот захирамжаар Байгаль орчны газар, Засгийн газрын 2013 оны 146 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын А/236 тоот захирамжаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалыг газар нь нийт 44 ажилтан албан хаагчдтай бөгөөд үүнээс дарга 1, мэргэжилтэн 8, ня-бо 1, жолооч 2, сахиул 1, ой бүхий 12 сумын 31 байгаль хамгаалагчидтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

  Байршил

Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

  Холбоо барих
  Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Хаяг: Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Утас : (+976) 7034-3322
И-мэйл : info@nature.bu.gov.mn
Цагийн хуваарь : 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00