info@nature.bu.gov.mn      (+976) 7034-3322

#Монгол_орны_усны_нөөц


Image

Монгол орны усны нөөц 2021 оны байдлаар 564,800 сая м3 байна. Үүнээс нуур 500,000 сая м3, гол мөрөн 34,600 сая м3, мөстөл 19,400 сая м3, газрын доор ус 10,800 сая м3-ыг тус тус эзэлж байна.

Манай орны усны нөөц судалгаагаар жилээс жилд багасаж байгаа тул Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас Улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж байна.

Монгол улсын иргэн бүр усаа хайрлан хамгаалах нэн чухал шаардлага үүсэж байгаа тул иргэн бүр усаа хайрлан хамгаалах чухал үүрэг хүлээж байна.

 

  Байршил

Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

  Холбоо барих
  Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Хаяг: Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Утас : (+976) 7034-3322
И-мэйл : info@nature.bu.gov.mn
Цагийн хуваарь : 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00